Omgevingsvergunning

Aanvraag van een Omgevingsvergunning.


U heeft een plan voor verbouw of nieuwbouw. Om dat plan te realiseren moet u mogelijk bij de gemeente een Omgevingsvergunning (de vroegere Bouwvergunning) aanvragen. ZENO-architects kan de volledige aanvraag voor een Omgevingsvergunning voor u verzorgen.
Als eerste zal gekeken worden of uw plan "vergunningsplichtig" is, met andere woorden, moet er ├╝berhaupt een vergunning worden aangevraagd?
Als blijkt dat uw plan vergunningplichtig is, zullen er diverse documenten en tekeningen moeten worden opgesteld en getekend. Documenten en tekeningen die inzicht geven in het plan, de constructies, veiligheid, energie en specifieke informatie die mogelijk door het bestemmingsplan en/of de plaatselijke bouwvoorschriften worden gevraagd. Het kan voorkomen dat na het indienen van de stukken en tekeningen bij de gemeente er nog aanvullende informatie door de gemeente wordt gevraagd. Ook deze informatie kan ZENO-architects samen met en voor u verzorgen.

Na afronding van de aanvraag Omgevingsvergunning staat het u vrij om met andere partijen invulling te geven aan eventuele verdere realisatie. Ook in dat vervolgtraject kan ZENO-architects een betrouwbare en creatieve partner voor u zijn.