Oriëntatiefase

Oriëntatiefase


U wilt anders gaan wonen. U heeft door verandering, of vanwege de locatie een nieuw bedrijfsgebouw nodig. De wens is er en u heeft ideeën over hoe u wilt wonen of werken, maar deze zijn nog niet concreet.

Voorbeeld: u heeft de wens voor een "grote" woonkamer van c.a. 100 m2. Waarom een woonkamer van 100 m2 en wat kunnen dan de afmetingen zijn? Een woonkamer met de afmetingen 5 x 20 m. en een woonkamer met de afmetingen 10 x 10 m. hebben beide een oppervlak van 100 m2, maar zijn wezenlijk anders.

In de oriëntatiefase gaat u samen met de architect van ZENO-architects bekijken en formuleren wat uw wensen en ideeën zijn met betrekking tot mogelijke nieuwbouw of verbouw van een woning of bedrijfsgebouw. U heeft de wensen, de ideeën en de plannen. ZENO-architects heeft de ervaring de expertise en de creativiteit om u te helpen bij het boven water krijgen van de ideeën en plannen en deze concreet te maken. U legt daarmee een goed fundament voor een vervolg traject. Daarom doen we dit samen.

De oriëntatiefase bestaat uit 5 bijeenkomsten van c.a. 2 uur tussen u, de opdrachtgever en de architect van ZENO-architects. Het programma van de 5 bijeenkomsten is:

1e bijeenkomst, kennismaken en mede aan de hand van uw inbreng en vraag, het programma en de vorm van het onderzoek vaststellen;
2e bijeenkomst, onderzoek eventueel gecombineerd met een excursie op maat;
3e bijeenkomst, onderzoek eventueel gecombineerd met een excursie op maat;
4e bijeenkomst, gesprek met als doel, het concreet maken van de bevindingen;
5e bijeenkomst, eindgesprek en presentatie van de bevindingen in een eindrapport.


De 5 bijeenkomsten vinden in een tijdsbestek van maximaal 5 weken plaats, het is een kortdurend en intensief proces. De bijeenkomsten kunnen overdag, 's avonds en in de weekenden gepland worden. De kosten voor deze oriëntatiefase zijn voor u vast en bedragen, € 750,- inclusief btw.

Na afronding van deze aankoopbegeleiding staat het u vrij om met andere partijen invulling te geven aan eventuele verdere realisatie. Ook in dat vervolgtraject kan ZENO-architects een betrouwbare en creatieve partner voor u zijn.